Varsling om forhøjet vandstand i Gudenåen

dato

Efter et vådt efterår og en frostperiode, er vandstanden i Gudenåen steget hurtigt, hvilket øger risikoen for oversvømmelser, især i området omkring Bjerringbro. Dette skyldes en kombination af tøvejr og nedbør.

For at beskytte private boliger mod potentielle oversvømmelser, tilbyder Midtjysk Brand & Redning gratis sand og sandsække. Disse kan hentes på Industrivej 3 i Viborg, alle ugens dage mellem kl. 8.00-16.00.

Der er også en container med sand på Brandstationen på Vestergade 101 i Bjerringbro. Husk at du selv skal fylde sand i sandsækkene.

For opdaterede oplysninger om vandforholdene, følg vandstanden på vandportalen.dk.

Der er også en vejledning i fyldning og stabling af sandsække tilgængelig på silkeborg.dk.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/varsling-om-forhoejet-vandstand-i-gudenaaen/
Kilde: Viborg Kommune