Kulturprinsen modtager 2 millioner til national børnekultur

Foto fra projektet LegeKunst / Pressefoto: Kulturprinsen
dato

Med en bevilling i 2023 på 2 mio. kr. fra Kulturministeriet får Kulturprinsen - Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg, nu mulighed for at udvide sit arbejde med at give børn i dagtilbud og skoler i hele landet lige adgang til inddragelse og deltagelse i kunst og kultur.

Kulturministeriet har i dag meldt ud, at et bredt flertal i Folketinget er enige om fordelingen af mere end 300 mio. kr. til kulturinitiativer i hele landet, og Kulturprinsen i Viborg er på listen over modtagere.

I dagens pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen bl.a.:

- Jeg er særligt glad for det vigtige og stærke fokus på børn og unges møde med kulturen. Med midler til bl.a. Huskunstnerordningen og til Kulturprinsens vigtige arbejde med at blive nationalt videnscenter for at sikre alle børn og unges ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag. 

Langsigtet strategi i Viborg skaber resultater
Viborg Kommune har i mange år arbejdet med målrettet med at styrke børnekulturen, og borgmester Ulrik Wilbek er derfor meget begejstret for tildelingen af de to mio. kr. fra Kulturministeriet:

- Vi er stolte af Kulturprinsen i Viborg, der skaber fantastiske kulturprojekter for børn og unge, som kommer helt ud at arbejde i børnenes hverdag - både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Tildelingen af midler ser jeg som en flot blåstempling af kommunens langsigtede strategi og Kulturprinsens store arbejde med at skabe et nationalt videnscenter indenfor børnekultur til stor glæde for vores børn og unge.

Børnekulturel praksis styrkes
Dagens nyhed vækker selvfølgelig særlig stor glæde hos Kulturprinsens centerchef, Ulla Voss Gjesing, som siger:

- Kulturprinsen har de sidste 20 år samlet og videreformidlet viden og erfaring med børnekulturel praksis i krydsfeltet mellem kunstnere og kulturinstitutioner, børn, lærere og pædagoger i dagtilbud, SFO og skole. Der er tilknyttet forskning til mange af projekterne, og der er tradition for stærke samarbejder med bl.a. lærer- og pædagoguddannelserne. Det er hele denne børnekulturelle praksis, der nu styrkes, og vi glæder os til at omsætte pengene til konkrete projekter, der gør en forskel i børn og unges hverdag.

Legekunst i 24 kommuner
Et godt eksempel på Kulturprinsens arbejde er det store, nationale projekt LegeKunst, som lige nu er i den afsluttende fase. LegeKunst har gennem fire år og med en bevilling på 28 mio.kr. fra Nordea-fonden givet plads til leg, dannelse og nye fællesskaber gennem kunst i dagtilbud i 24 kommuner i hele landet.

Mange børn mistrives og forskningen i LegeKunst viser, at de længerevarende kunstforløb skaber mere leg, nærvær og fordybelse mellem børn og voksne. Samtidig giver det børnene mulighed for at få nye venner og flytte sig fra fastlåste mønstre og hierarkier. Det er alle vægtige parametre for trivsel og er ligeledes DNA'et i Kulturprinsens øvrige projekter i SFO- og skoleregi.

Fakta om Kulturprinsen
Kulturprinsen - Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg, skaber forundring, formidler og forankrer de projekter og processer, institutionen er initiativtagere til eller samarbejdspartnere i.

Gennem 20 år har Kulturprinsen skabt børne- og unge kulturprojekter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt med udgangspunkt i FN's Børnekonvention samt FN's 17 Verdensmål.

Kulturprinsen er en selvejende institution. Viborg kommune støtter driften med 2.758.696 kr. og Kulturministeriet giver 817.076 kr. i tilskud. Den øvrige økonomi kommer fra puljer, fonde m.m.

LegeKunst er lige nu Danmarks største børnekulturprojekt i udbredelse og i volume. LegeKunst berører 20.000 børn, 2.000 pædagoger, 8.000 pædagogstuderende og ca. 100 kunstnere/musik- og kulturskoleundervisere/ kulturinstitutionsformidlere.

Læs mere om Kulturprinsen og Legekunst på kulturprinsen.dk

Kilde: Viborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.