Viborg byråd bevilliger 13 millioner til skolebyggeri efter konkurs

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Byråd har godkendt en kontrakt med firmaet GK for at færdiggøre byggeriet af Lysningen, efter at den oprindelige leverandør, Brøndum A/S, gik konkurs.

Brøndum A/S var ansvarlig for VVS- og ventilationsarbejde på byggeprojektet, der forventes færdig i foråret 2024.

Konkursen har haft betydelige økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune, da det har krævet at finde en ny leverandør og har øget den samlede pris for byggeriet med knap 13 millioner kroner.

Borgmester Ulrik Wilbek udtrykker skuffelse over behovet for ekstra midler, men understreger vigtigheden af at færdiggøre byggeriet. Han håber, at der ikke vil være behov for yderligere ekstrabevillinger.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/viborg-byraad-bevilliger-13-millioner-til-skolebyggeri-efter-konkurs-154590667745334/
Kilde: Viborg Kommune